Kraamzorg

Het verlenen van kraamzorg, waarbij een gespecialiseerd verzorgende bij jou thuis zorg komt verlenen na de geboorte van jullie baby is vrijwel uniek in de wereld!

In veel westerse landen bevallen moeders in het ziekenhuis en blijven daar een paar dagen om bij te komen. Eenmaal thuis moeten zij zelf de draad weer oppakken en krijgen ze hooguit nog een paar keer een huisbezoek van een verpleegkundige.

In minder geïndustrialiseerde landen bevallen de meeste moeders wel thuis, maar neemt de familie de zorg voor moeder en kind op zich.

Het beroep van kraamverzorgende is in het midden van de vorige eeuw ontstaan en sindsdien steeds professioneler geworden.Wil je meer lezen over het beroep van kraamverzorgende kijk dan eens op www.fni.nl.

Onze kraamverzorgenden hebben allen een vak- specifieke opleiding gehad. Na hun opleiding doen zij een vijftal entree toetsen, die ze met een voldoende moeten afronden. Is dat gelukt dan worden zij ingeschreven bij het Kenniscentrum Kraamzorg.

De registratie waarborgt dat een kraamverzorgende een erkende opleiding heeft gehad, en voldoet aan de meest recente eisen. Ook ben je er zeker van dat zij volgens de laatste inzichten is bijgeschoold.

Bij Kraamzorg JoNa werken ruim 40 kraamverzorgenden, die allemaal zijn geregistreerd bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Als organisatie bieden we ieder jaar de vereiste bijscholingen aan. Daarnaast zijn kraamverzorgenden vrij om extra bijscholingen te volgen uit hun scholingsbudget.

Het nut en de noodzaak van het beroep van kraamverzorgende staat af en toe onder druk. Wij vinden echt dat, naast uiteraard de ouders, een kraamverzorgende onmisbaar is in de eerste dagen van een mensenleven. Zij kan jullie als geen ander op een professionele manier ter zijde staan met tips en trucs.

Kies je voor Kraamzorg JoNa, dan kies je voor:

  • Kraamzorg op maat
  • Persoonlijke aandacht
  • Deskundige begeleiding
  • Kennis en ervaring

Telefonisch contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

Mobiel contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 17.00 en 09.00 uur

Bevallen?

Bel: 033 476 80 50, 24 uur per dag en 7 dagen per week

Mail sturen:

Stuur een email naar info@kraamzus.nl